Vergoedingen 2019  van seksuologie en relatietherapie Relatie- en gezinstherapie wordt sinds 2012 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Per 1-1-2014  wordt seksuologie ook niet meer vergoed door de meeste verzekeraars. Er zijn echter  uitzonderingen in bepaalde duurdere zorgpakketten . Als u wilt zien of uw verzekering daarbij zit, klik dan op de onderstaande link over uitleg vergoedingen NVVS. Klik hier voor de uitleg vergoedingen NVVS. Gebruikelijker is dat u de behandeling deels vergoed kan krijgen via de aanvullende verzekering, omdat ik als therapeut aangesloten ben bij de beroepsvereniging NVPA. Ik werk contractvrij, dit betekent: Volledige privacy van gegevens. Verzekeringen hebben geen recht op inzage in de dossiers. Dat een verwijzing niet noodzakelijk is. Als u een aanvullende verzekering heeft, dan is het vanaf 1 januari 2013 mogelijk om de therapie daaruit te laten      vergoeden. Wellicht is dat zelfs financieel voordeliger dan wanneer de vergoeding uit het basis pakket komt      aangezien u  niet eerst uw eigen risico betaalt als u gebruik maakt van de aanvullende verzekering.       Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt een deel van de kosten vergoed, dit uit het potje psychosociale hulp      wat bij sommige verzekeraars valt onder alternatieve  of complementaire zorg.   Daarvoor ben ik lid van de NVPA *  (de beroepsvereniging voor Psychosociaal therapeuten) en RBCZ * (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg ) - *Klik voor de website´s . Op de website van de NVPA kunt u de vergoedingen door de verschillende zorgverzekeraars met bijbehorende pakketten zien.       Vergoedingen ©Egiweb-Productions 2020 Privacy Policy