Op dit moment werk ik, vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen, helaas met een wachtlijst van – vier – maanden.

“Als je een relatie hebt, wil je het fijn hebben samen.
Je wilt je gesteund, gerespecteerd, gehoord en verbonden voelen..”

corner bezel image
corner bezel image
article image

WEER VERBINDEN

Helaas gebeurt het vaak dat stellen ergens het echte contact met elkaar kwijtraken en gaan twijfelen of ze wel door moeten gaan samen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je steeds in een herhalend patroon terecht komt van ruzies of meningsverschillen en het niet lukt om dit te doorbreken. Relatietherapie kan helpen om relaties in een impasse weer nieuw leven in te blazen. Samen met jullie onderzoek ik waar de sterke en zwakke punten in jullie relatie zitten.

corner bezel image
corner bezel image
In de therapie werken we eraan op een andere manier met elkaar te communiceren. Soms moet oud zeer worden opgeruimd. Soms gaat het er vooral om je eigen gedrag en dat van de ander te kunnen begrijpen vanuit achterliggende gevoelens, overtuigingen, behoeften en motivatie. Door dit te onderzoeken begrijpen jij en je partner beter waarom jullie zo op elkaar reageren. En dan kun je dat veranderen. Uiteindelijk hoop ik met jullie te bereiken dat er meer verbondenheid en veiligheid komt in de relatie. Dat jullie beter je emoties, en wat je nodig hebt van de ander, kunnen delen met elkaar.
Ook voor gezinsproblemen kun je bij mij terecht. Daarbij denk ik niet alleen aan de kinderen, maar ook aan (schoon)ouders, andere familieleden of andere dierbaren. Ik maak onder andere gebruik van Emotionally Focused Therapy (EFT), de methode achter het inmiddels bekende boek ”Hou me vast”, van Sue Johnson. Of van het boek “Relaties hoe doe je dat?”, van Karin Wagenaar.

Aanpak
Nadat je je hebt aangemeld, neem ik eerst telefonisch contact met je op voor een korte screening. Je krijgt voor het eerste gesprek een vragenlijst gemaild om zelf in te vullen. Zo kunnen we intake zorgvuldig doen en snel aan de behandeling beginnen. Voor de behandeling maken wij in overleg een persoonlijk plan van aanpak. Meestal duurt een behandeling 2 tot 8 gesprekken. Ook een eenmalig consult behoort tot de mogelijkheden.

Vergoedingen door zorgverzekeraars
Relatietherapie wordt sinds 2013 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Per 2014 wordt seksuologie ook niet meer vergoed. Zie hieronder de uitleg van mijn beroepsvereniging de NVVS en mijn advies wat te doen om ongeveer de helft vergoed te krijgen.
Er wordt door zowel de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) als de NVVS ( Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie) aan gewerkt weer vergoeding te krijgen, maar voorlopig is dit de situatie zoals het nu is.
Je kunt de behandeling (deels) vergoed krijgen via de Aanvullende verzekering van de zorgverzekeraars omdat ik als therapeut aangesloten ben bij de beroepsvereniging NVPA (Nederlands Vereniging voor Psychologen en Agogen)

Ik werk contractvrij, dit betekent:

  • Volledige privacy van gegevens. Verzekeraars hebben geen recht op inzage in de dossiers.
  • Dat een verwijzing niet noodzakelijk is.
corner bezel image
corner bezel image
article image

De kosten voor de intake en de gesprekken zijn als volgt:

 

Activiteit

Duur

Kosten

Intake 60 minuten € 105
Individuele gesprekken 50 minuten € 95
Intake Relatietherapie 75 minuten € 145
Relatietherapie 75 minuten € 135
Relatietherapie (om 20:00) 75 minuten € 150

 

corner bezel image
corner bezel image
  • Als je een aanvullende verzekering hebt, dan is het vanaf 1 januari 2013 mogelijk om de therapie daaruit te laten vergoeden. Wellicht is dat zelfs financieel voordeliger dan wanneer de vergoeding uit het basispakket komt aangezien je niet eerst uw eigen risico betaalt als je gebruik maakt van de aanvullende verzekering. Afhankelijk van je zorgverzekering kan een deel van de kosten vergoed worden. Vaak uit het potje psychosociale therapie wat bij sommige verzekeraars valt onder alternatieve of complementaire zorg. Daarvoor ben ik lid van de NVPA * (de beroepsvereniging voor Psychosociaal therapeuten) en RBCZ * (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).